معنی و ترجمه کلمه محلول سریشمى داراى ذرات معلق به انگلیسی محلول سریشمى داراى ذرات معلق یعنی چه

محلول سریشمى داراى ذرات معلق

suspensoid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها