معنی و ترجمه کلمه محل اطعام فقرا به انگلیسی محل اطعام فقرا یعنی چه

محل اطعام فقرا

soup kitchen

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها