معنی و ترجمه کلمه محل امانت گذارى استخوان مرده به انگلیسی محل امانت گذارى استخوان مرده یعنی چه

محل امانت گذارى استخوان مرده

ossuary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها