معنی و ترجمه کلمه محل خارش یا تحریک روى پوست به انگلیسی محل خارش یا تحریک روى پوست یعنی چه

محل خارش یا تحریک روى پوست

rash

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها