معنی و ترجمه کلمه محل دست گرفتن و مانند دسته شمشیر به انگلیسی محل دست گرفتن و مانند دسته شمشیر یعنی چه

محل دست گرفتن و مانند دسته شمشیر

handgrip

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها