معنی و ترجمه کلمه محل دود دادن گوشت ماهى و پوست دباغى و غیره به انگلیسی محل دود دادن گوشت ماهى و پوست دباغى و غیره یعنی چه

محل دود دادن گوشت ماهى و پوست دباغى و غیره

smokehouse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها