معنی و ترجمه کلمه محل سوخت ریزى به انگلیسی محل سوخت ریزى یعنی چه

محل سوخت ریزى

stokehold

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها