معنی و ترجمه کلمه محل مخصوص ضبط صوت بر روى حاشیه فیلم ناطق به انگلیسی محل مخصوص ضبط صوت بر روى حاشیه فیلم ناطق یعنی چه

محل مخصوص ضبط صوت بر روى حاشیه فیلم ناطق

sound frack

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها