معنی و ترجمه کلمه محوطه بسیار وسیع و بى انتها به انگلیسی محوطه بسیار وسیع و بى انتها یعنی چه

محوطه بسیار وسیع و بى انتها

region

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها