معنی و ترجمه کلمه محوطه دامدارى به انگلیسی محوطه دامدارى یعنی چه

محوطه دامدارى

stockyard

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها