معنی و ترجمه کلمه محوطه درخت کارى جنگل به انگلیسی محوطه درخت کارى جنگل یعنی چه

محوطه درخت کارى جنگل

tree farm

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها