معنی و ترجمه کلمه محوطه ى کوچک اطراف چیزى به انگلیسی محوطه ى کوچک اطراف چیزى یعنی چه

محوطه ى کوچک اطراف چیزى

areola

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها