معنی و ترجمه کلمه محوطه یا حیاط تیر فروشى که الوار در آن انباشته شده به انگلیسی محوطه یا حیاط تیر فروشى که الوار در آن انباشته شده یعنی چه

محوطه یا حیاط تیر فروشى که الوار در آن انباشته شده

lumberyard

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها