معنی و ترجمه کلمه محکم چسبیده به انگلیسی محکم چسبیده یعنی چه

محکم چسبیده

sealed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها