معنی و ترجمه کلمه محکم چسبیده به انگلیسی محکم چسبیده یعنی چه

محکم چسبیده

sealed


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها