معنی و ترجمه کلمه محکم گرفتن به انگلیسی محکم گرفتن یعنی چه

محکم گرفتن

clam
clip
clutch
grip
gripe
hug

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها