معنی و ترجمه کلمه محک زنى به انگلیسی محک زنى یعنی چه

محک زنى

benchmarking

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها