معنی و ترجمه کلمه مخابرات رادیویى به انگلیسی مخابرات رادیویى یعنی چه

مخابرات رادیویى

radiograph
radiographic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها