معنی و ترجمه کلمه مخابره به وسیله نور خورشید به انگلیسی مخابره به وسیله نور خورشید یعنی چه

مخابره به وسیله نور خورشید

heliograph

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها