معنی و ترجمه کلمه مخابره به انگلیسی مخابره یعنی چه

مخابره

traffic
traffick
transmission
transmittal
transmittance
transmittancy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها