معنی و ترجمه کلمه مخاطره طلب به انگلیسی مخاطره طلب یعنی چه

مخاطره طلب

adventurous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها