معنی و ترجمه کلمه مخالف استعمال مشروبات الکلى به انگلیسی مخالف استعمال مشروبات الکلى یعنی چه

مخالف استعمال مشروبات الکلى

abstemious

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها