معنی و ترجمه کلمه مخالف اصول آزادى به انگلیسی مخالف اصول آزادى یعنی چه

مخالف اصول آزادى

illiberal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها