معنی و ترجمه کلمه مخالف با یهودیان به انگلیسی مخالف با یهودیان یعنی چه

مخالف با یهودیان

anti semitism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها