معنی و ترجمه کلمه مخالف بردگى به انگلیسی مخالف بردگى یعنی چه

مخالف بردگى

antislavery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها