معنی و ترجمه کلمه مختصات قطبى به انگلیسی مختصات قطبى یعنی چه

مختصات قطبى

polar coordinates

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها