معنی و ترجمه کلمه مختص یک دیار به انگلیسی مختص یک دیار یعنی چه

مختص یک دیار

endemic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها