معنی و ترجمه کلمه مختلف الشکل به انگلیسی مختلف الشکل یعنی چه

مختلف الشکل

variform

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها