معنی و ترجمه کلمه مخدر اعصاب به انگلیسی مخدر اعصاب یعنی چه

مخدر اعصاب

neurotoxic

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها