معنی و ترجمه کلمه مخرب زندگى به انگلیسی مخرب زندگى یعنی چه

مخرب زندگى

bane

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها