معنی و ترجمه کلمه مخرب زیردریایى به انگلیسی مخرب زیردریایى یعنی چه

مخرب زیردریایى

antisubmarine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها