معنی و ترجمه کلمه مخروطى شکل کردن به انگلیسی مخروطى شکل کردن یعنی چه

مخروطى شکل کردن

cone

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها