معنی و ترجمه کلمه مخصوصاً نام بردن به انگلیسی مخصوصاً نام بردن یعنی چه

مخصوصاً نام بردن

specify

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها