معنی و ترجمه کلمه مخصوصاً به انگلیسی مخصوصاً یعنی چه

مخصوصاً

chiefly
especially
particularly
special
specially
specifically

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها