معنی و ترجمه کلمه مخلوطى از خامه و شکر و چاشنى به انگلیسی مخلوطى از خامه و شکر و چاشنى یعنی چه

مخلوطى از خامه و شکر و چاشنى

hard sauce

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها