معنی و ترجمه کلمه مخمرشدن به انگلیسی مخمرشدن یعنی چه

مخمرشدن

ferment

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها