معنی و ترجمه کلمه مخوف به انگلیسی مخوف یعنی چه

مخوف

appalling
ghastly
gruesome
hideous
horrible
horrific
ugsome

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها