معنی و ترجمه کلمه مدارات به انگلیسی مدارات یعنی چه

مدارات

circuitry
zone

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها