معنی و ترجمه کلمه مدارا پذیر به انگلیسی مدارا پذیر یعنی چه

مدارا پذیر

tolerable

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها