معنی و ترجمه کلمه مدار ترکیبى به انگلیسی مدار ترکیبى یعنی چه

مدار ترکیبى

combinational circuit

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها