معنی و ترجمه کلمه مدار رقمى به انگلیسی مدار رقمى یعنی چه

مدار رقمى

digital circuit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها