معنی و ترجمه کلمه مدار کوتاه کننده به انگلیسی مدار کوتاه کننده یعنی چه

مدار کوتاه کننده

clipping circuit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها