معنی و ترجمه کلمه مدافعه به انگلیسی مدافعه یعنی چه

مدافعه

advocacy
apology
plea

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها