معنی و ترجمه کلمه مدافع خود به انگلیسی مدافع خود یعنی چه

مدافع خود

self defensive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها