معنی و ترجمه کلمه مدال افتخار به انگلیسی مدال افتخار یعنی چه

مدال افتخار

medal of honor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها