معنی و ترجمه کلمه مدتى به انگلیسی مدتى یعنی چه

مدتى

awhile

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها