معنی و ترجمه کلمه مدت استراحت ماشین و کارخانه درشبانه روز به انگلیسی مدت استراحت ماشین و کارخانه درشبانه روز یعنی چه

مدت استراحت ماشین و کارخانه درشبانه روز

downtime

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها