معنی و ترجمه کلمه مدت دوماه به انگلیسی مدت دوماه یعنی چه

مدت دوماه

bimester

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها