معنی و ترجمه کلمه مدت گذر به انگلیسی مدت گذر یعنی چه

مدت گذر

transit time

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها