معنی و ترجمه کلمه مدخل به انگلیسی مدخل یعنی چه

مدخل

access
entrance
entree
entry
estuary
firth
gate
gateway
introit
mouth
ostium
portal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها