معنی و ترجمه کلمه مدرک منطقى به انگلیسی مدرک منطقى یعنی چه

مدرک منطقى

logical record

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها